Takk for denne sommeren


Vi takker alle de som besøkte oss sommeren 2009 på Hovdegården, og ønsker hjertelig velkommen igjen neste sesong.

Møysommelig oppbygd gjennom seks generasjonerHovdegårdens historie, slik vi ser den i dag, kan føres tilbake til tidlig 1800-tall og har vært drevet i seks generasjoner av samme slekt på Liland.

Paul Hovde kom fra Ørsta på Sunnmøre og førte på den måten navnet til gården på Liland da han ble gift med Barbara Dorothea Ellingsen.

De to overtok gården etter Karen Margrethe Agersborg og Erik Andreas Schytte Blix Ellingsen (Barbaras foreldre).
Det sies Paul Hovde var den første poståpneren på Liland. I mellom sine andre gjøremål drev han og smedhåndverket.

Hardt arbeid

Deres sønn John Hovde bygde opp gården til å få den størrelsen den har i dag. Ved overgangen til 1900-tallet og fremover arbeidet han som lasskjører og gruvearbeider på fleire gruver omkring Ofotofjorden, særlig Ballangen, og kom seg opp økonomisk. Han var i tillegg en flink smed og gårdbruker. John Hovde tilvirket de fleste redskapene på gården, blant annet sleder, vogner og ploger. Mange av disse redskapene kan du se utstilt på gården i dag. John var gift med Sigrid Holm og de fikk fire sønner og to døtre.

Gårdsmuseum
Trygve Hovde overtok Hovdegården og drev den til han døde i 1972. I dag er det John Hovdes barnebarn, Barbro Hovde Markusson, som eier gården, som blir drevet av hennes sønn, John Markusson.
I løpet av de siste åtte årene er tunet på Hovdegården bygd om til gårdsmuesum. Det består av fjøs, stabbur, eldhus, smie, drengestue, vognskjul og en stor utendørs vedfyrt brødbakeovn. Tragisk nok brant våningshuset til grunne i 1981 og er ikke bygd opp på nytt.
I dag framstår Hovdegården som et levende gårdsmuseum med mulighet for omvisning, fortrinnsvis i sommerhalvåret.